ธุรกิจ,ไลฟ์สไตล์,คนรุ่นใหม่,สาขา,แฟรนไชส์ธุรกิจ,ผู้เชี่ยวชาญ,การผลิต,อาหาร,มาตรฐาน,ระดับโลก,แฟรนไชส์,ไทยท,มาตรฐานสากล,ธุรกิจห้าดาว

เกี่ยวกับธุรกิจ CPFRF

CPFRF franchise CPFRF franchise

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อตอบสนองผู้บริโภค

มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดถูกสุขอนามัย 

และปลอดภัยต่อการบริโภค บนมาตรฐานการผลิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม


ทั้งนี้ การสร้างความมั่นคงทางอาหารยังคงเป็นประเด็นหลักที่ท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร และหัวใจสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพคือคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอย่างสร้างสรรค์

“ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ”

“ขับเคลื่อนธุรกิจ
อย่างคนรุ่นใหม่”

มากกว่า 5,000 สาขา
1 แบรนด์ธุรกิจ

สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์

เราพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นและแนะนำแบบครบวงจร

กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกแฟรนไชส์ที่สนใจ
กรุณาเลือกงบประมาณในการลงทุน