เอกสารข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ หากคุณสนใจเรายินดีให้ข้อมูล เพื่อศึกษารายละเอียด โดยเนื้อหาภายในเอกสารประกอบไปด้วย

รายละเอียด
การลงทุน

เอกสารข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ หากคุณสนใจเรายินดีให้ข้อมูล เพื่อศึกษารายละเอียด โดยเนื้อหาภายในเอกสารประกอบไปด้วย

    • แนวความคิดธุรกิจ
    • เมนูสินค้าขาย
    • รูปแบบร้าน
    • ระบบการบริการลูกค้า
    • สื่อสนับสนุนการขาย