ข่าวสาร,ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย ร้าน Star Coffee สาขา หน้า ม.พะเยา จ.พะเยา,จุดขายเปิดใหม่,ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย ร้าน Star Coffee สาขา หน้า ม.พะเยา จ.พะเยา,กาแฟภาคเหนือ001

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย ร้าน Star Coffee สาขา หน้า ม.พะเยา จ.พะเยา

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 นำโดยคุณพีระยุทธ ยุพา ผู้จัดการฝ่ายขาย

ร่วมกับคุณพิชชาพร ชาญพานิชกิจโชติ ผู้จัดการแผนก โครงการกาแฟ

คุณคมกริช ตรีศรี พนักงานขาย จ.พะเยา จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย

แสดงความยินดี กับเถ้าแก่ ร้าน Star Coffee สาขา หน้า ม.พะเยา จ.พะเยา

คุณพิชชาพร ชาญพานิชกิจโชติ ตัวแทนธุรกิจ จัดกิจกรรมเปิดตัว 

ในร้านมีที่นั่งพัก ทานกาแฟ พร้อมบริการ WIFI 

" อย่าลืมมาอุดหนุน กันนะค่ะ"