กาแฟสด

ซีพีเอฟ ฉลองเปิดร้าน STAR coffee สาขาใหม่ ตลาดเทิดไท อ.เมือง จ.นครราชสีมา.

ซีพีเอฟ ฉลองเปิดร้าน STAR coffee สาขาใหม่ ที่ตลาดเทิดไท อ.เมือง จ.นครราชสีมา.

คุณกัญมน มณเทียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาว เป็นประธานเปิดร้าน STAR coffee สาขาตลาดเทิดไท  และร่วมแสดงความยินดีกับคุณ ตวงพร ตันติเฉลิมพันธุ์ คู่ค้าธุรกิจของบริษัท นับเป็นสาขาที่  212 ที่เป็นรูปแบบร้าน ทั้งนี้ บริษัทเน้นการปรับภาพลักษณ์ของร้าน STAR coffee ให้มีความทันสมัยสวยงามได้มาตรฐานเครื่องดื่มปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และมีเป้าหมายขยายสาขาในรูปแบบร้านไปทั่วประเทศไทย ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 300 สาขา เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ.