ร้าน Star coffee สาขาตาลเดี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ธุรกิจ Star Coffee ศูนย์บางนวมินทร์ จัดกิจกรรมเปิด ร้าน Star coffee สาขาตาลเดี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ธุรกิจ Star Coffee ศูนย์นวมbนทร์ จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Star Coffee สาขาตาลเดี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุบุรี นำโดย คุณกาญจน์ บุญศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์นวมินทร์คุณอัญฑร เสืองสมิง ผู้จัดการทั่วไปสำนักฝึกอบรม ,คุณณิชาภา ไพเราะ ผู้จัดการฝ่ายโครงการธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่ม และคุณวัฒนา บุตรสอง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการภาพบรรยายกาศการจัดกิจกรรม