ข่าวสาร,ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Star Coffee กาดเมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่,จุดขายเปิดใหม่,ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Star Coffee กาดเมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่,ธุรกิจสตาร์-คอฟฟี่---ภาคเหนือ-1--สาขากาดเมืองใหม่

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Star Coffee กาดเมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 นำโดยคุณพิชชาพร ชาญพานิชกิจโชติ

ผู้จัดการแผนก โครงการกาแฟ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย

แสดงความยินดีกับเถ้าแก่ ร้าน Star Coffee สาขากาดเมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในงานไดีรับเกียรติจากคุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการ