ร้าน Five Star ตลาดสันผักหวาน

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ ร้าน Five Star ตลาดสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 นำโดยคุณพิชชาพร ชาญพานิชกิจโชติ

ผู้จัดการแผนก โครงการกาแฟ คุณนรภัทร พรมพรต พนักงานขาย 

จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายแสดงความยินดีกับเถ้าแก่

ร้าน Star Coffee สาขาตลาดสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ในงานได้รับเกียรติจากคุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการ