ร้าน Star Coffee สาขาพิณเกสเฮาส์

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Star Coffee สาขาพิณเกสเฮาส์ อ.แม่สอด จ.ตาก

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 นำโดยคุณพิชชาพร ชาญพานิชกิจโชติ

ผู้จัดการแผนก โครงการกาแฟ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายแสดงความยินดีกับเถ้าแก่

ร้าน Star Coffee สาขาพิณเกสเฮาส์ อ.แม่สอด จ.ตาก

ในงานไดีรับเกียรติจากคุณมนตรี ศรีิอิ่นแก้ว ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

พร้อมด้วยทีมงานร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการทีมงานร่วมแสดงความยินดี