ร้าน Star Coffee ไทยพาณิชย์สันกำแพง

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดร้าน Star Coffee ไทยพาณิชย์สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ธุรกิจ Star Coffee ภาคเหนือ 1 นำโดยคุณพิชชาพร ชาญพานิชกิจโชติ

ผู้จัดการแผนก โครงการกาแฟ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายแสดงความยินดีกับเถ้าแก่

ร้าน Star Coffee สาขาไทยพาณิชย์สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ในงานไดีรับเกียรติจากคุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบร้านแก่ผู้ประกอบการคุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ (กลาง) ร่วมแสดงความยินดี