ธุรกิจ STAR coffee ฉลองเปิดร้านใหม่ สาขาท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ธุรกิจ STAR coffee ฉลองเปิดร้านใหม่ สาขาท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ธุรกิจ STAR coffee ศูนย์สนามบินน้ำ นำทีมโดยคุณวีระศักดิ์ ปิยพิพัฒน์มงคล ผู้จัดการฝ่ายขาย พร้อมด้วยคุณนพอนันต์ มีสวัสดิ์ ผู้บริหารธุรกิจ STAR coffee และนายปรเมษฐ์ ยิ้มละมัย ผู้จัดการแผนกขาย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการคู่ค้าธุรกิจในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทเน้นการปรับภาพลักษณ์ของร้าน STAR coffee ให้มีความทันสมัยสวยงามได้มาตรฐานเครื่องดื่มปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และมีเป้าหมายขยายสาขาในรูปแบบร้านไปทั่วประเทศไทย ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 300 สาขา เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ